STF 3 – Krepelins egna utvecklingsprogram

För att delta i Visit Finlands program för hållbar turism krävs att organisationen startar en egen utvecklingsplan.

Målet är inte att få allt rätt på en gång, utan att visa att organisationen har förmågan att systematiskt förbättra sin egna verksamhet.

Vi på Krepelin har startat vårt egna utvecklingsprojekt, som är helt gratis att se här.

Screenshot-of-Krepelin-ST-plan-1

Så här läser du projektplanen:

 • ID: löpande nummer av uppgifter
 • Status: status för uppgiften
 • Category: ett bredare tema för hållbar turism
 • Topic: mer specifikt ämne
 • The change: kvalitetskriterium eller mål för hållbar turism (samlat från Visit Finland, utbildning och kvalitetssystem)
 • Value: kundvärdet för hållbar turism
 • Complexity: Den relativa svårigheten eller mängden arbete som Krepelin behöver för att göra denna uppgift
 • Round: Projektnummer för hållbar utveckling
 • Schedule: En tidsplan för att uppnå målet
 • Responsible: vem som är ansvarig
 • Evidence: Ett dokument som visar att uppgiften har utförts.

Några saker har vi ännu att göra 😉