STF 1 – Krepelins hållbart resa har börjat

Krepelin har gått med i Visit Finlands program för hållbar turism. Vårt beslutsprotokoll hittar du här (på finska).

Programmet är ett sjustegs utvecklingsprogram där en turistaktör kan främja aktiviteter som till exempel:

  • ökar hållbar-, rättvis-, jämlik- och säker turism
  • samt skyddar naturen och det lokala kulturarvet.

Vi på Krepelin främjar dessa även sedan tidigare, men genom detta program är målet att få ett officiellt certifikat för det.

Dessutom: om 51% av de lokala turistaktörerna har det här certifikatet kommer Kristinestads stad själva också att få det.

Och eftersom hållbar turism är ett av Visit Finlands viktigaste mål kommer varken turistaktörer eller städer att kunna delta i Visit Finlands kampanjer om man inte har detta certifikat.

Ännu: om vi inte har detta certifikat, kommer europeiska turistgrupper i framtiden att köra förbi Kristinestad.

Så: frågan är väldigt viktig. Därför uppmanar vi nu lokala turistaktörer att delta i detta arbete.

Här är vi dock inte ensamma: Kristinestads Näringslivscentral har nyss utnämnt Janne Smeds till lokal projektchef och han kommer att hjälpa oss att främja dessa saker. Så vänligen var i kontakt med Näringslivscentralen så småningom för att börja ditt projekt!