Hållbart resande i Krepelin

Krepelin har gått med i Visit Finlands program för hållbar turism.

Programmet är ett sjustegs utvecklingsprogram där en turistaktör kan främja aktiviteter som till exempel:

  • ökar hållbar-, rättvis-, jämlik- och säker turism
  • samt skyddar naturen och det lokala kulturarvet.

Vi på Krepelin främjar dessa även sedan tidigare, men genom detta program är målet att få ett officiellt certifikat för det. Vi berättar om vårt eget resa här nedan.

Välkommen till Krepelin!