STF 6 – Indikatorer och koldioxidavtryck

Eceat Finland-certifieringen och STF-märken var viktiga milstolpar i vårt arbete med hållbar turism, men jag brukar alltid säga att det är då det verkliga arbetet börjar.

Tre utvecklingsprojekt inom ramen för vårt utvecklingsprogram har redan avslutats och fler hållbarhetsåtgärder planeras för flera år framöver.

I detta sammanhang arbetar vi nu med tre viktiga frågor, nämligen STF-indikatorerna, Glasgows klimatdeklaration och beräkningen av vårt koldioxidavtryck.

STF-indikatorer

En av uppgifterna i arbetet med Sustainable Travel Finland var att beräkna och rapportera våra egna STF-mätvärden. Krepelins egen artikel finns här. Vi är stolta över att kunna berätta att Krepelin gör många saker bra jämfört med andra STF-organisationer, men det finns naturligtvis utrymme för förbättringar.

Detta är ytterligare ett skäl till att arbetet inom STF fortsätter.

Glasgows klimatdeklaration

Världsturistorganisationen (UNWTO) är det FN-organ som ansvarar för att främja en ansvarsfull, hållbar och allmänt tillgänglig turism.

Den 4 november 2021 publicerade UNWTO den så kallade Glasgow Climate Declaration, som syftar till att öka klimatambitionerna hos turismens intressenter och säkerställa åtgärder för att stödja det globala åtagandet att halvera turismens utsläpp till 2030 och uppnå nettonollutsläpp så snart som möjligt före 2050. För mer information klicka här.

Krepelin lämnade in den 31.5.2022 för att medverka i detta initiativ. Information om detta finns bland annat här.

Den 22.9.2022 deltog vi i ett kickoff med deltagarna i Finlands klimatdeklaration där vi sammanfattade de senaste händelserna, bildade en styrgrupp och där vi gick igenom det aktuella läget för beräkningen av koldioxidavtrycket.

Koldioxidavtryck och klimatplan

Man håller också på att komma överens om principerna för beräkning av turismföretagens koldioxidavtryck och vi på Krepelin har redan gjort våra egna preliminära beräkningar. En pilotversion av Visit Finlands kalkylator för koldioxidavtryck finns också tillgänglig för alla som vill testa den här.

Vårt eget koldioxidavtryck har nu beräknats och vårt 2021 version hittar du här och 2022 version här. Enligt Glasgow Declaration måste vi också ha en klimatplan och den första versionen hittar du här.

Ha en hållbar 2023!

Harri Alatalo

Hållbarhetsansvarig på Kiinteistö Oy Krepelin

PS. Intresserad av att räkna ditt eget koldioxidavtryck? Kolla t.ex. den här artikel.