STF 5 – Krepelin är ett hållbart hotell

Krepelins certifiering för hållbar turism fortsätter:

Den 22 april 2021 var spännande: vi lämnade in en ansökan om medlemskap till ECEAT Finland. Vi valde ECEAT som vårt kvalitetssystem eftersom det var omfattande och inte fokuserade på bara ett område utan i stället tar till hänsyn ekologi, vatten- och naturvård, energibesparing, minimering av avfall och bevarande av kulturarv och ekonomiska aspekter.

Den 20 maj 2021 accepterades vårt, liksom ett annat Kristinestads företags, Eleonora Bed & Breakfasts medlemskap! Detta visar att vårt arbete för utveckling av hållbar turism också kan verifieras av en utomstående aktör.

Den 10 juni 2021 fick vi ECEAT Finland-certifikatet via e-post. Pappersversionen är uppvisad i receptionen. Sensommaren 2021 kommer vi sen att arrangera ECEAT-auditeringen. Efter den ska vi höra hur revisorerna ser våra åtgärder som vi har vidtagit och implenterats i vår utvecklingsplan.

Den 13 juni 2021 lämnade vi in ​​en ansökan om Visit Finlands märke för hållbar turism och den 22 juni 2021 fick vi rätt att använda det: ”Kiinteistö Oy Krepelin uppfyller alla kriterier som ställts för märket Sustainable Travel Finland, och ni har arbetat och arbetar för hållbar turism.” Märket är giltigt till och med den 30 maj 2022, och under tiden ska vi göra fortsatt utvecklings- och uppgraderingsarbete. Men det är vad hållbarhetsjobbet är: kontinuerlig förbättring. Med STF-märket kan vi nu hittas på Visit Finlands sida för hållbara resmål. Mer information om STF-programmet finns här.

26.3.2022 ECEAT Finland förnyade vårt certifikat.

13.4.2022 Visit Finland förnyade vårt rätt att använda det STF märket:

”Grattis! Kiinteistö Oy Krepelin uppfyller återigen alla kriterier för Sustainable Travel Finland-märket, och ni har fått Sustainable Travel Finland-märket för ert värdefulla och ihärdiga arbete för hållbar turism. Er etikett är nu giltig enligt ert certifikat + 2 månader, dvs. till och med den 31.5.2024.

Ni gör ett bra jobb med hållbarhet! Ett särskilt tack för den mycket detaljerade och tydliga handlingsplanen. Vi uppmuntrar er att fortsätta satsa i på kommunikation om hållbarhet så att kunderna får höra om allt det fina arbete ni gör för att främja hållbarhet.”

ECEAT_sertifikaatti_Krepelin_2022_2023