STF 5 – Krepelin är ett hållbart hotell

Krepelins certifiering för hållbar turism fortsätter:

Den 22 april 2021 var spännande: vi lämnade in en ansökan om medlemskap till ECEAT Finland. Vi valde ECEAT som vårt kvalitetssystem eftersom det var omfattande och inte fokuserade på bara ett område utan i stället tar till hänsyn ekologi, vatten- och naturvård, energibesparing, minimering av avfall och bevarande av kulturarv och ekonomiska aspekter.

Den 20 maj 2021 accepterades vårt, liksom ett annat Kristinestads företags, Eleonora Bed & Breakfasts medlemskap! Detta visar att vårt arbete för utveckling av hållbar turism också kan verifieras av en utomstående aktör.

Den 10 juni 2021 fick vi ECEAT Finland-certifikatet via e-post, vars bild ses här nedan. Vi kommer att ha pappersversionen uppvisad i receptionen så snart den anländer i posten.

Sensommaren 2021 kommer vi sen att arrangera ECEAT-auditeringen. Efter den ska vi höra hur revisorerna ser våra åtgärder som vi har vidtagit och implenterats i vår utvecklingsplan. Efter detta kommer vi äntligen att kunna ansöka om Visit Finlands märke för hållbar turism – STF-märket.

Hotelli Krepelin - STF - ECEAT Finland-sertifikaatti