STF 2 – Krepelin ökar sina egna hållbarhetsfärdigheter

Att delta i Visit Finlands program för hållbar turism förutsätter att organisationens egna kompetens ökar.

Detta görs bekvämt genom att först läsa ”Sustainable Travel Finlands e-guide”, som i skrivande stund endast är tillgängligt för deltagare i STF-programmet, men det finns också offentligt material. Och det materialet hittar du i denna google-sökning.

Sedan bör organisationen kartlägga sin nuvarande status genom att göra en självbedömning. Resultaten av Krepelins självbedömning finns i den här filen (på finska). Det är inte riktigt det mest läsvänliga, men viktigast är det faktiska utvecklingsprogrammet. Mer om det i nästa blogginlägg.

Det tredje sättet att öka sina egna färdigheter är genom att delta i utbildningar. Harri vid Krepelin har deltagit i följande tillfällen:

  • 31.3.2021 ”Introduktion till ansvarsfull turism” och ”Sustainable Travel Finland Programmet” anordnat av Kristinestads näringslivscentral. Dessa var superintressanta!
  • 22.4.2021 Finska kommunernas ansvarswebinar
  • 3.5.2021 Att skapa en utvecklingsplan
  • 21.5.2021 Certifikat för hållbar utveckling
  • 15.9.2021 Inkluderande turism
  • 18.11.2021 ”Hållbar turism i Österbotten” infotillfälle, Hotel Waskia i Vasa
  • 8.12.2021 Indikatorer