Dataskyddsbeskrivning

Krepelin, tjänster och personlig information

Uppdaterad 24.3.2021

Vi är Krepelin (officiellt namn ”Kiinteistö Oy Krepelin”, affärs-ID 1049978-1, nedan kallat ”Krepelin”), ett finskt aktiebolag. Vår säte är på Östra Långgatan 47, 64100 Kristinestad, Finland.

Vi behandlar dina personuppgifter då du använder våra tjänster i Hotel Krepelin på Östra Långgatan 47, 64100 Kristinestad, gör bokningsförfrågningar med bokningsförfrågningsformuläret på vår webbplats eller gör inköp i onlinebutiken på vår webbplats (“Tjänster”).

Vi skyddar din integritet och följer gällande lagastiftning för att skydda dig som individ. Med ”personuppgifter” avses i detta sammanhang all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en viss fysisk person.

Läs denna sekretesspolicy noggrant för att förstå hur och i vilket syfte vi behandlar din personliga information.

Genom att förse oss med din personliga information och genom att acceptera tillämpliga användarvillkor samtycker du till behandlingen av din personliga information i enlighet med villkoren för varje tjänst och denna sekretesspolicy. Om lagen kräver mer detaljerade samtycken kommer vi att be dig om sådant samtycke.

Denna sekretesspolicy kallas nedan ”Integritetspolicy”. Sekretesspolicyn anger grunden för att vi behandlar den personliga informationen du tillhandahåller i samband med din användning av tjänsterna eller den personliga information som vi samlar in om dig.

Ändringar av sekretesspolicyn görs genom att nya villkor publiceras på den här sidan. Av denna anledning rekommenderar vi att du granskar dessa villkor regelbundet.

Om du lägger till andras personliga information är det på ditt ansvar att se till att Krepelin har rätt att behandla den personens personliga information i enlighet med tillämplig sekretesspolicy.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Krepelin samlar in och behandlar endast din personliga information på ett sätt som är tillåtet enligt lag. Insamling och bearbetning kan ske när du använder tjänsterna, till exempel när du gör en bokning eller e-handel, under och efter din vistelse. Vi samlar in personlig information på olika sätt, till exempel genom formulär på vår webbplats, i samband med inköp av e-handel och genom kundundersökningar. Krepelin samlar också in eller förvärvar personlig information från Krepelins interna eller externa databaser (till exempel Facebook, Instagram och Google).

Om lagen kräver samtycke från den registrerade till särskild behandling av personuppgifter kommer vi att be dig om sådant samtycke innan behandlingen påbörjas.

2. Registrets informationsinnehåll

Vi samlar endast in personlig information som är nödvändig för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan till exempel samla in följande information från dig:

 • namn,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • och annan information som du frivilligt tillhandahåller när du använder tjänsterna.

Den betalningsinstrumentinformation som du tillhandahåller i samband med e-handelsköp lagras dock inte i Krepelins system.

3. Syften med behandlingen av personuppgifter

Krepelin samlar in och använder personlig information för följande ändamål:

 • att hantera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna;
 • att behandla dina bokningar, inköp och beställningar för tjänsterna;
 • att kontakta dig, till exempel via telefon, sms eller e-post, eller för att informera dig om status för din bokning eller köp eller information om din bokning före, under och efter boendet;
 • att identifiera defekter, optimera teknik och möjliggöra kontakt i händelse av problem med en reservation eller implementering av tjänsterna;
 • att analysera och förbättra kvaliteten på tjänsterna och serviceupplevelsen, till exempel för att säkerställa att ditt användarnamn inte används av någon annan än dig;
 • för att identifiera kommunikation med dig om tjänsterna,
 • för att analysera statistik om våra tjänster och användarnas beteende;
 • för att förbättra din serviceupplevelse på andra sätt som vi tror att du kommer att uppskatta; eller
 • för att marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad förbjuda Krepelin att behandla din personliga information om dig för marknadsföringsändamål eller dra tillbaka ditt samtycke. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta Krepelin på adressen som nämns i avsnitt 9.

4. Lagring och överföring av personuppgifter

Krepelin kommer att behålla personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. Krepelin använder underleverantörer, till exempel i samband med drift av informationssystem, varför personuppgifter kan överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Krepelin och i enlighet med våra instruktioner och först efter att de har ingått ett databehandlingsavtal i enlighet med tillämplig lag så att vi kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Krepelin kan ge ut din personliga information till tredje part, såsom polisen, vårt bokföringsföretag och andra myndigheter, till exempel för bokföringsändamål, om ärendet avser en brottsutredning eller Krepelin annars är skyldig att avslöja sådan information genom lag eller myndighetsbeslut .

Krepelin överför inte personuppgifter utanför medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5. Skydd och radering av personuppgifter

Krepelin skyddar data genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot till exempel borttappning, ändring eller obehörig åtkomst. Vi anpassar våra säkerhetsåtgärder för att möta den ständiga utvecklingen av teknik.

Vi kommer att radera personlig information i enlighet med tillämplig lag. Detta innebär till exempel att vi tar bort personuppgifter eller gör dem opersonliga när det inte längre finns ett syfte för behandling av personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter beskrivs i avsnitt 3 ovan.

6. Andra applikationer och webbplatser

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra applikationer och / eller webbplatser som vi inte underhåller. Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av tjänsterna. Krepelin ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer / webbplatser eller för behandling av personlig information av några ägare eller operatörer av dessa webbplatser.

7. Radering och verifiering av personuppgifter

Krepelin kommer att korrigera eller ta bort felaktig eller ofullständig information på din begäran eller efter att ha upptäckt detta själv. Du har också rätt att få en gratis kopia av den personliga informationen vi har om dig. Du kan göra en sådan begäran till Krepelin via e-post till adressen i avsnitt 9. Förfrågan måste innehålla ditt namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan verifiera din identitet innan vi fyller i begäran. En kopia av den personliga informationen skickas till din e-postadress inom en vecka efter att Krepelin har verifierat din identitet.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till efterföljande behandling av dina personuppgifter (inte retroaktivt) genom att kontakta Krepelin på e-postadressen i avsnitt 9, och då slutar Krepelin behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke påverkar emellertid inte den behandling som Krepelin har rätt till utan ditt samtycke (till exempel för att fullfölja reservationer du har gjort till andra personer), men det kan leda till att tjänsterna försämras eller hindrar Krepelin från att tillhandahålla tjänsterna.

8. Avslöjande av personuppgifter

Om vi ​​säljer, omstrukturerar eller på annat sätt avyttrar vår verksamhet helt eller delvis kan din personliga information följa med samtidigt.

9. Kontaktinformation

Om du har frågor, kommentarer om Krepelins behandling av personuppgifter kan du kontakta Krepelin via e-post info@krepelin.fi eller per post till Hotelli Krepelin, Östra Långgatan 47, 64100 Kristinestad, Finland.