Krepelinska Gårdens historia

Krepelin 1870

Krepelinska gården finns belägen på tomt nummer 144 i Kristinestad. Gården är allmänt känd som ”Krepelinska” även om den haft ett flertal ägare under sin tvåhundra år långa historia.

Huvudbyggnaden byggdes år 1812 och byggnadsstilen har influenser av europeisk nygotik.

Huvudbyggnadens andra våning

Till höger om huduvbyggnaden hittar man ”bagaren” alltså bagarstugan som byggdes 1815. Tvåvåningsmagasinen till vänster byggdes 1806 och 1816 medan förrådet och lidret till höger byggdes 1811 och 1870.

Gården

Carl Wilhelm Kräpelin föddes i Stockholm 1823 och kom till Kristinestad via Karleby 1846. Kräpelin började som bokförare för Simon Anders Wendelin men övergick så småningom till att själv driva affärsverksamhet i Holmströmska huset. När Holmström sedan dog 1849 övergick huset i Kräpelins ägo. Kräpelin gifte sig i Lappfjärd med Maria Charlotta Estlander (född 1828).

Nedan en bild av Krepelinska huset och där man ser dess ursprungliga mansardtak.

Staden på 1800-talet

Precis som många andra köpmän på 1800-talet investerade Kräpelin i sjöfarten och köpte andelar av olika skeppsrederier. Kräpelin införskaffade även ett eget barkskepp, Delphin som fraktade bland annat tjära, kryddor och bräder. Man vet att skeppet gjort seglatser från Kristinestad mot bland annat Narva, Lissabon och Antwerpen. Delphin seglade fram till början av 1900-talet. Inte heller av skeppet Delphin finns bilder bevarade men om du känner någon som kunde inneha bilder, vänligen kontakta oss!

Staden i 1875

Kräpelin fick två söner, Kasimir och August. August blev sedemera läkare i Kristinestad. Kasimir i sin tur fungerade från 1873 frammåt som styrman på skeppen Syskone, Carolina, Sofia, Bröder och Imatra. Kasimir skaffade sig senare ett eget skepp vid namn China och gifte sig med Ludvig Wendelins dotter Fanny.

Kasimir Kräpelin

Om påföljande årtionden vet vi mycket lite men en bild finns bevarad från 1948:

Krepelin i 1948

Under 1940-1960-talet höll en partiaffär vid namn Sampo till i Krepelinska huset, där de också hade sitt huvudkontor. Följande ägare blev Kerttu Jylli os. Lehtimäki, inflyttad från Kurikka. Tillsammans med Kristinestadsbon och före detta korvfabrikören Kalle Hektor Jyllinpoika Esko Jylli hade de en affär vid namn ”Halpa-Halli” i huset fram till 1980. Efter det tog Eskos son Pasi och Raija Jylli os. Alatalo inflyttad från Lappajärvi över huset och grundade företaget Kiinteistö Oy Krepelin.

Pasi ja Raija Jylli på Gammaldags Torgdagen

Krepelin Oy köpte tomten och alla byggnader. Huvudbyggnaden grundrenoverades 1986 och familjen Jylli flyttade in. Hotellverksamheten inleddes 2002 och har fortsatt sedan dess.

Krepelin vuonna 2002

En annan historik hittar du på Lasse Backlunds webbplats här.

Litteraturförteckning och bild

  • Per-Olof Jarle: Kristinestads byggnadshistoria. Scriptum. Vasa 2006.
  • Olle Haavisto: Kristinestad – En småstadsidyll. Vaasa Oy. Vasa 1985.
  • Olle Haavisto: Kristinestad – En småstadsidyll 350 år. I-print/Suupohjan Kirjapaino. Kristinestad 1999.
  • Christer Norrvik: Purjeiden kaupunki – Kristiinankaupungin merenkulku vuoden 1809 jälkeen. Oy Fram Ab. Vasa 1999.